FAQ

Banner_Overview.jpg

Veelgestelde vragen

Waar kan ik best parkeren?


De bezoekersparking van Alden Biesen bevindt zich tegenover de waterburcht, op de kruising van de Roelants du Vivierlaan en de Kasteelstraat. Voor GPS locatie geeft u best het volgende adres in: Roelants du Vivierlaan, 3740 Bilzen
Zijn er elektrische laadpalen aanwezig?


Rijdt u met een elektrische wagen, dan kan u op de bezoekersparking gebruik maken van vier publieke laadpalen. Gelieve uw wagen niet nodeloos op deze parkeerplaats te zetten indien opladen niet nodig is.
Mag ik met een camper overnachten op de parking?


Het is voor 1 nacht toegestaan om met een camper gratis op de bezoekersparking te staan. Er zijn echter geen voorzieningen voor water, elektriciteit of sanitair op onze parking. Voor meerdere nachten dient u uit te wijken naar het centrum van Bilzen. Daar is een motorhomeparking gelegen aan de Lanakerdij. Meer info vind je hier.
Toegankelijkheid


De paden binnen het domein zijn recentelijk toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en andersvaliden. Op enkele uitzonderingen na zijn de meeste zalen op het domein, in de waterburcht en de kerk reeds toegankelijk, evenals het vlonderpad tussen de boomgaarden.
Zijn honden toegelaten op het domein?


Buiten op het domein mag je hond je aan de leiband vergezellen, behalve in de Franse tuinen, de kerk en het kasteel. Assistentiehonden zijn uiteraard overal welkom. Wij verzoeken je wel om de netheid van het domein te respecteren. Bij evenementen georganiseerd door andere organisaties wijzigen deze richtlijnen soms. Als je hier vragen over hebt, wend je dan tot de organisatoren van de evenementen.
Fotoreportages en opnames


Op het domein van Alden Biesen mag je foto’s nemen voor privégebruik. Communie-, lentefeest- en trouwfoto’s die niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, kunnen dus zonder voorafgaandelijke toestemming. Op het domein zelf en in de tuinen kan dit gratis. Het is niet mogelijk om foto's binnen in het kasteel te nemen. Voor sommige evenementen betaal je toegang om de site te betreden en/of zijn bepaalde delen van het domein niet toegankelijk. Daarom check je het best vooraf op de website of er een evenement is. Voor commerciële fotoreportages, evenals het gebruik van drones moet je steeds vooraf toestemming vragen via congrescentrumaldenbiesen@vlaanderen.be of via +32 89 51 93 93
Waar kan ik informatie vinden over evenementen?


De publiekstoegankelijke evenementen zijn handig terug te vinden op de kalender pagina.
Kan ik zelf een evenement organiseren op Alden Biesen


Jaarlijks vinden er een 500-tal evenementen plaats op Alden Biesen, gaande van kleine vergaderingen tot grote festivals. Wil je met je bedrijf of vereniging iets organiseren op Alden Biesen, neem dan vrijblijvend contact op met de congresmedewerkers. Deze kan je best bereiken via het aanvraagformulier of via email op congrescentrum.ab@vlaanderen.be
Gebruik van drones boven het domein van Alden Biesen (inclusief boomgaarden)


Het is voor particulieren niet toegestaan om met drones boven Alden Biesen te vliegen. Een uitzondering kan worden gemaakt voor officiële doeleinden. Hiervoor moet echter wel vooraf een schriftelijke aanvraag op officiëel briefhoofd van de opdrachtgever ingeleverd worden. Enkel na uitdrukkelijke goedkeuring van de directie van Alden Biesen kunnen dan opnames gemaakt worden. Gelieve u hiervoor te wenden naar: Patrick Cornelissen Landcommanderij Alden Biesen Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Kan ik op of rond Alden Biesen iets eten/drinken?


Er zijn verschillende horecagelegenheden die op of naast het domein liggen. Klik hier voor meer info.
Op welke manier beschermt Alden Biesen mijn gegevens?


De Landcommanderij Alden Biesen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van onze diensten. Wil je niet dat we jouw gegevens verwerken, wil je weten welke persoonsgegevens we verwerken of wil je jouw persoonsgegevens verbeteren of laten verwijderen, dan kan je mailen naar onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking. Meer informatie hierover kan je vinden in ons GDPR beleid, onderaan de pagina.
Moet ik betalen voor toegang tot het domein?


Toegang tot het domein, het Engels park en de Franse tuin is gratis. Voor sommige evenementen betaal je toegang om de site te betreden of zijn bepaalde delen van het domein niet toegankelijk. Je kan best vooraf de website bekijken om te zien of er een evenement is. Het kasteel is enkel te bezoeken met een rondleiding of tijdens een tentoonstelling.
Kan ik picknicken op of rond Alden Biesen?


Je kan zelf een picknick meenemen en een gezellig plekje kiezen op ons imposant domein om een hapje te eten of drinken. Je kan ook een picknickmand vol streekproducten laten maken door ons team. Daarvoor kan je ons toeristisch onthaalcentrum contacteren via +32 (0) 89 39 96 10
Do you have an English FAQ?


Yes, you can find our English FAQ beneath the Dutch version on this page.
Kan ik trouwen op Alden Biesen?


Zowel een kerkelijk als burgerlijk huwelijk is mogelijk op Alden Biesen. Voor het burgerlijk huwelijk kan je de stad Bilzen contacteren. Voor een kerkelijk huwelijk kan je best de deken contacteren.
Moet ik mijn bezoek reserveren?


Het is niet nodig om je bezoek aan Alden Biesen te reserveren. Je hebt vrije toegang tot ons domein, ook de Franse tuin en het Engels park. Indien er zich evenementen afspelen op ons domein, kan reservatie wel vereist zijn. Meer informatie over de evenementen op ons domein kan je vinden in onze kalender.

Frequently asked questions

Where should I park?


Alden Biesen's visitor car park is located opposite the moated castle, at the intersection of Roelants du Vivierlaan and Kasteelstraat. For GPS location please enter the following address: Roelants du Vivierlaan, 3740 Bilzen
Are there any electric charging stations available?


If you drive an electric car, you can use four public charging stations in the visitor car park. Please do not park your car in this car park unnecessarily if charging is not necessary.
Accessibility


The paths within the domain have been made accessible for wheelchair users and people with disabilities. With a few exceptions, most of the rooms on the domain, the moated castle and the church are already accessible, as is the walkway between the orchards.
Are dogs allowed on the domain?


Outside on the domain your dog is allowed to accompany you on a leash, except in the French gardens, the church and the castle. Assistance dogs are of course welcome everywhere. We do ask you to respect the cleanliness of the domain.

These guidelines sometimes change for events organised by other organisations. If you have any questions about this, please contact the event organisers.
Where can I find information about events?


The public events can be conveniently found on the calendar page.
Can I organize an event myself at Alden Biesen?


Every year about 500 events take place at Alden Biesen, ranging from small meetings to large festivals. Would you like to organize something with your company or association at Alden Biesen, please feel free to contact the congress staff. They can best be reached via the application form or via email
Photography and recordings


You are allowed to take pictures for private use. Communion, spring festival and wedding photos that are not intended for commercial purposes can therefore be taken without prior permission. However, any photo shoots for commercial usage needs to be approved and booked accordingly.

It is not possible to take pictures inside the castle.

For commercial photo shoots, e.g. the use of drones, you always need prior permission. Please contact congrescentrumaldenbiesen@vlaanderen.be or +32 89 51 93 93.
Access


On the domain itself and in the gardens are accessible free of charge; however, on certain event days you may be asked to pay an entrance fee to enter the site and/or certain parts of the domain.
Can I spend the night with a camper van in the parking lot?


It is allowed to park your camper for 1 night for free on the visitor car park. However, there are no facilities for water, electricity or sanitary available. For several nights you have to move to the centre of Bilzen. There is a motorhome parking situated at the Lanakerdij. More info can be found here.
Use of drones above the domain of Alden Biesen (including orchards)


All drone usage, regardless of size, need prior permission to fly above Alden Biesen. This includes all of the orchards, parks and gardens. A written request must be submitted in advance. Only after explicit approval can recordings be made. Please contact:

Patrick Cornelissen

Land Commandery Alden Biesen

Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Can I eat/drink something on or around Alden Biesen?


There are several catering establishments on or next to the domain. Click here for more info.
Do I need to book my visit?


No, you don't need to book anything for your visit. You are free to visit our domain, including our French garden and English park. If there are any events organised, it is possible you need to book your visit. However, this will be mentioned in our calendar if necessary.