Verhalen vertellen is opnieuw aan een opmars bezig. Steeds meer bibliotheken en culturele centra programmeren verteloptredens, de vertelkunst kent meer en meer toepassingen onder andere in onderwijs en de sociale sector en meer vertellers proberen een professionele carrière uit te bouwen. Alden Biesen Vertelkasteel ondersteunt deze revival met verschillende initiatieven.

Vertelkunst in Vlaanderen

Waar in Vlaanderen vinden er verteloptredens plaats? Waar kan je een verteller vinden? Waar worden er vertelworkshops of cursussen georganiseerd? Hoe kan je verteltechnieken toepassen in je lessen of vormingsactiviteiten? Een antwoord op al deze vragen vind je op de website Vertellen in Vlaanderen.

Vertelkunst in Europa

Dankzij het Internationaal Vertelfestival werd Alden Biesen een unieke Europese ontmoetingsplaats voor professionele vertellers uit vele landen en taalgroepen. Stilaan werd de nood duidelijk voor een internationaal netwerk rond vertelkunst.

De European Federation for Storytelling werd in het leven geroepen, met zetel in Alden Biesen.

Vertellen voor volwassenen

Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning is een Europees Grundtvigproject dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. Het project besteedt aandacht aan de taalkundige, (multi)culturele en sociale aspecten van verhalen en vertellen. Het wil onder andere volwassen migranten en nieuwkomers helpen met het ontwikkelen van communicatievaardigheden, van creativiteit en taalvaardigheid, om zo te bouwen aan competenties voor een betere integratie.

Twee jaar lang hebben de Europese partners, onder leiding van Alden Biesen, samengewerkt aan onderzoek naar en de ontwikkeling van een theoretische achtergrond en methodologie. Ze verzamelden goede praktijken in Europa en zetten pilootprojecten en studiedagen op in elk partnerland. Dit alles werd samengebracht in een handboek en in internationaal cursusmateriaal.

Vertellen voor kinderen en jongeren

Alden Biesen coördineert het TALES-project (Tales And Learning in European Schools). TALES wil nieuwe methodes en materiaal ontwikkelen voor het gebruik van verhalen en verteltechnieken in het leerproces op school.

Het introduceren van het gebruik van verhalen en verteltechnieken door leerlingen is een uniek middel om hun creativiteit, sociale, emotionele en artistieke vaardigheden te bevorderen. Verhalen en verteltechnieken bij het lesgeven zijn belangrijke didactische instrumenten, want vakinhoud aanbieden onder de vorm van verhalen en narratieven bevordert de kwaliteit van de overdracht.

Pauline Seebregts Vertelambassadeur 2017

Met veel trots willen we aan de wereld laten weten dat storyteller Pauline Seebregts is uitgeroepen tot de Vertelambassadeur van het Jaar 2017 voor Nederland en Vlaanderen! De vakjury verkoos haar uit negentig kandidaten.

Professioneel verhalenverteller Pauline Seebregts maakt voorstellingen met o.a. maatschappelijke relevante thema’s als vluchtelingen, (mantel-)zorg en welzijn, eenzaamheid, huiselijk geweld en pesten. Met haar talent om het wezenlijke in een verhaal te benoemen zodat het kleinere een grotere context krijgt zal zij op zoek gaan naar de verhalen die in deze tijd verteld moeten worden.
Meer info op haar blog: http://www.paulineseebregts.nl/

Vertel kasteel

VERTELKASTEEL

De Coronacrisis treft ook het Internationaal Vertelfestival. 
Hoewel het festival buiten de activiteitenban van 3 april valt, zijn wij genoodzaakt dit te annuleren gezien de planning en het internationale karakter ervan.
Wij hopen op je begrip voor deze uitzonderlinge maatregel.

Datum volgende editie: 19 t/m 24 april 2021.
 

Het Internationaal Vertelfestival is een uniek meertalig festival over de vertelkunst en kan op veel belangstelling rekenen van het Vlaamse onderwijs en van vertelminnend Vlaanderen  en Nederland. Een mix van Vlaamse, Waalse en internationale vertellers brengt eigen verhalen, verhalen van bekende en minder bekende auteurs of verhalen uit de volkse overlevering. Alle genres komen aan bod en elke leeftijdscategorie vindt er zijn gading.  

Nederlands