25 juni 2019:

“Gratis workshop ‘Mijn plan voor een duurzaam internationaliseringsbeleid’

Meer info :  epos-vlaanderen.be

 

 

STORY REGIONS

Story Regions is een Erasmus+ strategisch partnerschap waarin 5 landen het potentieel exploreren van vertellen en verteltechnieken als instrument voor samenwerking tussen verschillende doelgroepen in educatieve, sociale en culturele organisaties. Het project promoot vertellen als een gemeenschappelijke aanpak voor intersectorale samenwerking.

Partners:    
  Regionforbundet Vasterbottens Lan (SE) – coördinator
  Landcommanderij Alden Biesen (BE)
  Centro Studi Holden (IT)
  BUPNET (DE)
  Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre (PL)

SHEHERAZADE

Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning is een Europees Grundtvig-project dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. Het project besteedt aandacht aan de taalkundige, (multi)culturele en sociale aspecten van verhalen en vertellen. Het wil onder andere volwassen migranten en nieuwkomers helpen met het ontwikkelen van communicatievaardigheden, van creativiteit en taalvaardigheid, om zo te bouwen aan competenties voor een betere integratie.

Gedurende twee jaren hebben de Europese partners, onder leiding van Alden Biesen, samengewerkt aan onderzoek naar en de ontwikkeling van een theoretische achtergrond en methodologie; ze verzamelden goede praktijken in Europa en zetten pilootprojecten en studiedagen op in elk partnerland. Dit alles werd samengebracht in een handboek en in internationaal cursusmateriaal.

Validation in learning outcomes

Alden Biesen 

GINCO

GINCO, Grundtvig International Network of Course Organisers, is een Europees netwerk van internationale cursusorganisatoren in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. GINCO heeft als doel:

  • het verhogen van aanbod en kwaliteit van internationale nascholingscursussen in Europa;
  • de professionalisering van de actoren in dit verband;
  • het bevorderen van onderlinge contacten en het uitwisselen van goede praktijk, expertise en knowhow.

De activiteiten van dit netwerk houden een interessant aanbod in voor alle organisaties/lesgevers in de volwasseneneducatie.

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands