Alden Biesen is al vele jaren partner in Erasmus+ partnerschapsprojecten met een focus op volwasseneneducatie. Op dit moment zijn we actief betrokken in 2 educatieve erfgoedprojecten.


Hoe kan erfgoedinterpretatie de Europese kernwaarden en identiteit versterken? Voor vele Europese burgers is Europa een abstract begrip dat ze linken aan bureaucratie en het beknotten van de nationale belangen. In hun omgang met lokaal cultureel en natuurlijk erfgoed denken burgers nog maar zelden aan de Europese identiteit en waarden die erin verscholen liggen. DELPHI wil via de professionalisering van erfgoedinterpretatoren de Europese waarden en de Europese identiteit versterken, zowel lokaal als regionaal. De doelgroep van dit project bestaat uit erfgoedinterpretatoren, migranten en de lokale gemeenschap. Volg ons project en schrijf je in voor de nieuwsbrief op https://delphi-eu.org/.   
 


EU Heritage is een transnationaal project, mogelijk gemaakt door het Erasmus+programma van de EU: een alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en het aanbieden van beroepsonderwijs en -opleiding. Materahub (Italië) coördineert dit project dat speciale aandacht schenkt aan professionals werkzaam in de promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie van (cultureel) erfgoed. Volg ons project en schrijf je in voor de nieuwsbrief op http://www.euheritage.eu/nl/.
 

Unique international course for teachers and trainers in formal and non-formal adult education and training

Applied storytelling: a multifunctional didactic tool in the classroom
4-9 July 2021

Summary
Storytelling in Adult Education is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in formal
and non-formal adult learning. It offers five days of presentations, workshops & performances.

Target Group
Adult education staff and trainers, community workers …

Description of the Course
Storytelling in Adult Education is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in formal and non-formal adult learning. The course will be hosted and run in the beautiful Storytelling Castle Alden Biesen in
Belgium, the home of the biggest international storytelling festival in Europe. It offers five days of presentations, workshops & performances.

Storytelling and narrative teaching approaches are known to help improve verbal and communication skills in the mother tongue and/or in a foreign language. It also impacts imagination, creativity, social and civic
competences, values, intercultural understanding, cultural awareness and expression. But specifically for adult education, introducing storytelling techniques offers a set of tools for inclusion. Storytelling
offers bottom-up narrative art, it creates a community of co-creation, it facilitates to hear and to be heard, it lowers the threshold to art, it stimulates a constructivist meaning making process, it helps create metaphors to by-pass the
unspeakable… Stories are heritage, they are gateways to heritage and to other cultures. 

The main trainer at the course will be a professional storyteller, Giovanna Conforto. Guest speakers will add specific topics to the programme.

Read more

•    4-9 July 2021 for trainers and teachers in formal and non-formal adult education (+18) run by Giovanna Conforto                                   
     Register before 1 June 2021 on https://forms.gle/onavvDa7NSrMtzp9A 
 

STORY REGIONS

Story Regions is een Erasmus+ strategisch partnerschap waarin 5 landen het potentieel exploreren van vertellen en verteltechnieken als instrument voor samenwerking tussen verschillende doelgroepen in educatieve, sociale en culturele organisaties. Het project promoot vertellen als een gemeenschappelijke aanpak voor intersectorale samenwerking.

Partners:    
  Regionforbundet Vasterbottens Lan (SE) – coördinator
  Landcommanderij Alden Biesen (BE)
  Centro Studi Holden (IT)
  BUPNET (DE)
  Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre (PL)

SHEHERAZADE

Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning is een Europees Grundtvig-project dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. Het project besteedt aandacht aan de taalkundige, (multi)culturele en sociale aspecten van verhalen en vertellen. Het wil onder andere volwassen migranten en nieuwkomers helpen met het ontwikkelen van communicatievaardigheden, van creativiteit en taalvaardigheid, om zo te bouwen aan competenties voor een betere integratie.

Gedurende twee jaren hebben de Europese partners, onder leiding van Alden Biesen, samengewerkt aan onderzoek naar en de ontwikkeling van een theoretische achtergrond en methodologie; ze verzamelden goede praktijken in Europa en zetten pilootprojecten en studiedagen op in elk partnerland. Dit alles werd samengebracht in een handboek en in internationaal cursusmateriaal.

Validation in learning outcomes

Alden Biesen 

GINCO

GINCO, Grundtvig International Network of Course Organisers, is een Europees netwerk van internationale cursusorganisatoren in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. GINCO heeft als doel:

  • het verhogen van aanbod en kwaliteit van internationale nascholingscursussen in Europa;
  • de professionalisering van de actoren in dit verband;
  • het bevorderen van onderlinge contacten en het uitwisselen van goede praktijk, expertise en knowhow.

De activiteiten van dit netwerk houden een interessant aanbod in voor alle organisaties/lesgevers in de volwasseneneducatie.

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands