Je mag erfgoed niet alleen beschouwen als een onderwerp tijdens de geschiedenis-, kunst- of cultuurles, maar ook als een boeiende omgeving voor competentiegericht onderwijs. AQUEDUCT - Acquiring Key Competences Through Heritage Education – is een internationaal Comeniusproject voor het uitwerken van didactisch materiaal voor de lerarenopleiding dat competentiegericht leren en onderwijzen in een erfgoedcontext promoot en steunt.

AQUEDUCT telt 4 universiteiten/lerarenopleiding en 5 erfgoedproviders uit 7 verschillende landen. Uit een confrontatie van hun visies zijn methodieken, richtlijnen en criteria ontstaan voor competentiegericht leren. Resultaat: didactisch materiaal en een cursus voor docenten en studenten in de lerarenopleiding en leerkrachten in basis en lager secundair onderwijs.

Unique international course for teachers in secondary education:

Storytelling as a multifunctional didactic tool in the classroom
15-20 November 2020

Target Group :
Secondary school teachers and staff (age group 12 – 18)

Summary
Storytelling in the Secondary Classroom is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in secondary education. It offers five days of presentations, workshops & performances.

Description of the Course 
Storytelling in the Secondary Classroom is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in secondary education. The course will be hosted and run in the beautiful Storytelling Castle Alden Biesen in Belgium, the home of the biggest international storytelling festival in Europe. It offers five days of presentations, workshops & performances. Storytelling in the classroom is much more than telling stories in the classroom. Stories, storytelling and narrative teaching approaches are known to help improve student’s verbal and communication skills in the mother tongue and/or in a foreign language. It also impacts imagination, creativity, social and civic competences, values, intercultural understanding, cultural awareness and expression. By offering subject content as a narrative, transformed into images, one improves the quality of the transfer of this content. A school where education is partly offered through storytelling approaches will have a greater appeal on pupils’ motivation because of the open atmosphere, the interactive and creative elements and the valuing of different cultures. 

The main trainer at the course will be a professional storyteller, Nell Phoenix. Guest speakers will add specific topics to the programme.

Read more

•    15-20 November 2020 for teachers and staff in secondary education (12-18 y) run by Nell Phoenix                                      
Register before 15 October 2020 on https://forms.gle/t9CDRPETWiGzTbrf9

Unique international course for teachers in pre and primary education:

Storytelling: a multifunctional didactic tool in the classroom
7-12 February 2021

Target Group
Pre and primary school teachers and staff (age group 4 – 12)

Summary
Storytelling in the Primary Classroom is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in
primary education. It offers five days of presentations, workshops & performances.

Description of the Course
Storytelling in the Primary Classroom is a course about how to use oral storytelling and storytelling techniques in primary education. The course will be hosted and run in the beautiful Storytelling Castle Alden Biesen in Belgium, the home of the biggest international storytelling festival in Europe. It offers five days of presentations, workshops & performances.

Storytelling in the classroom is much more than telling stories in the classroom. Stories, storytelling and narrative teaching approaches are known to help improve children’s verbal and communication skills in the mother tongue
and/or in a foreign language. It also impacts imagination, creativity, social and civic competences, values, intercultural understanding, cultural awareness and expression. By offering subject content as a narrative, transformed into
images, one improves the quality of the transfer of this content. A school where education is partly offered through storytelling approaches will have a greater appeal on pupils’ motivation because of the open atmosphere, the
interactive and creative elements and the valuing of different cultures.

The main trainer at the course will be a professional storyteller, Michael Harvey. Guest speakers will add specific topics to the programme.

Read more

•    7-12 February 2021 for teachers and staff in preschool and primary education (3-12 y) run by Michael Harvey                                   
     Register before 15 November 2020 on https://forms.gle/fFHTnJrChxZKrvfbA 
 

TALES

Alden Biesen coördineert het TALES-project (Tales And Learning in European Schools). TALES wil nieuwe methodes en materiaal ontwikkelen voor het gebruik van verhalen en verteltechnieken in het leerproces op school.

Het introduceren van het gebruik van verhalen en verteltechnieken door leerlingen is een uniek middel om hun creativiteit, sociale, emotionele en artistieke vaardigheden te bevorderen. Verhalen en verteltechnieken bij het lesgeven zijn belangrijke didactische instrumenten, want vakinhoud aanbieden onder de vorm van verhalen en narratieven bevordert de kwaliteit van de overdracht.

PROMOTE: Promoting and Validating Key Competences in Mobility and Traineeships in Europe

De Landcommanderij is partner in PROMOTE, een Erasmus+ KA2 Knowledge Alliance project. Het heeft tot doel om sociale en persoonlijke sleutelcompetenties  zoals ondernemingszin, burgerschap en leren leren te promoten en te valideren, dit in een context van internationale studentenmobiliteit en stages.

Tot nu toe zijn er slechts enkele geïsoleerde pogingen geweest om dit soort competenties te beoordelen, om hun ontwikkeling in een leersituatie te bewijzen, om hen te verbinden met bestaande certificatiesystemen en hen op te nemen in een Europese valideringsbenadering.

PROMOTE wil dit probleem aanpakken en een specifiek systeem ontwikkelen en testen in de context van een langdurig partnerschap tussen academici, de zakenwereld en onderwijspartners van over heel Europa. In dit partnerschap zullen studenten uit 7 universiteiten en hogescholen een binnen- of buitenlandse stage lopen in ondernemingen in Europa. Elke stagiaire moet zijn eigen project plannen en beoordelen. Hierbij moet de ontwikkeling van minstens één van de boven vermelde sleutelcompetenties tot doel gesteld worden.

LEVEL5 systemen zullen de kern uitmaken van de evaluatieve technieken in het project.

16 partners uit 9 landen. Coördinator: Vilnius Universiteit (LT).

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands