Projecten voor volwasseneneducatie

GINCO, Grundtvig International Network of Course Organisers, is een Europees netwerk van internationale cursusorganisatoren in het formele en non-formele volwassenenonderwijs.

Nederlands
picture left