Informatie veiligheid en privacy

Informatie veiligheid en privacy

22/05/2018

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

De Landcommanderij Alden Biesen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verspreiding van Alden Biesennieuws. Zij worden op geen enkele manier doorgegeven aan andere organisaties.

Voor meer info verwijzen wij naar de privacyverklaring van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, waar Alden Biesen toe behoort. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. 

https://cjsm.be/overkoepelende-themas/informatieveiligheid-en-privacy#top