Zuidelijke Voorburcht

Het voorhof met dienstgebouwen ontstond in de loop der eeuwen als resultaat van verschillende verbouwingen. Eerst was het een U-vormige voorburcht, de open zijde gericht naar het kasteel. Daarvan blijven vandaag alleen de zuidelijke en de noordelijke vleugel over.