Kerk

De eenbeukige kerk van Alden Biesen is uniek en uitzonderlijk: het is nog een van de zeldzame bedehuizen van de Duitse Orde die ons nog resten. Het barokke hoofdaltaar is in zwart en wit, de kleuren van de ridderorde. Voor het altaar ligt de grote gotische grafsteen van Edmund von Werth, een bisschop van de Duitse Orde die in 1292 in Alden Biesen begraven werd. Op het linkse zijaltaar staat de hooggotische Madonna met Kind, patrones van de Duitse Orde en sinds ongeveer 1270 hier aanbeden als miraculeus beeld.