Gegevensbescherming

INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

De Landcommanderij Alden Biesen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor het verstrekken van onze diensten. Wilt u niet dat we uw gegevens verwerken, wilt u weten welke persoonsgegevens we verwerken of wilt u uw persoonsgegevens verbeteren of laten verwijderen, dan kunt u mailen naar onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking, Tamara Broeders. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van de Vlaamse overheid kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

General policy regarding General Data Protection Regulation (GDPR)

 

 

 

Lijst copyrights fotografen

P. van Gelooven, P. Premereur, J. Bellen, K. Bollen, J. van der Vaart, H. Schafranski, R.L.H., Yes-Photograhy, Yolande Swennen, Patrick Smets, J. Collaer, E. Daniëls, C. Pellaers.