Nieuwe privacywetgeving GDPR

INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY
Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming
 

De Landcommanderij Alden Biesen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de verspreiding van Alden Biesennieuws. Zij worden op geen enkele manier doorgegeven aan andere organisaties.
Voor meer info verwijzen wij naar de privacyverklaring van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, waar Alden Biesen toe behoort. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. 
https://cjsm.be/overkoepelende-themas/informatieveiligheid-en-privacy#top 

Lijst copyrights fotografen

P. van Gelooven, P. Premereur, J. Bellen, K. Bollen, J. van der Vaart, H. Schafranski, R.L.H., Yes-Photograhy, Yolande Swennen, Patrick Smets, J. Collaer, E. Daniëls, C. Pellaers.