valideren van non-formeel leren in erfgoed 
Studiedag voor Vlaamse en Nederlandse actoren in de erfgoedsector 

Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, België
6 november 2018
10u. – 16 u.


 

 

 

BADGES: valideren van non-formeel leren in erfgoed

Culturele en erfgoedsettings bieden een ideale leeromgeving om zowel professionele, als sociale en persoonlijke competenties in te ontwikkelen. Cultuur moet je beleven, maar tijdens de beleving leren bezoekers, vaak onbewust, heel veel. Een goed leertraject kan de beleving versterken en vice versa. Maar hoe kan een museum, tentoonstelling, monument of landschap dat leren nu beter zichtbaar maken en een kwaliteitsvol leerpad aanbieden? Wat zijn badges en hoe kunnen ze een verrijking zijn voor de bezoeker?

Tijdens de studiedag van 6 november neemt Alden Biesen erfgoedaanbieders mee op pad om het leren in erfgoed duidelijker op de agenda te zetten. Alden Biesen is partner in het Erasmus+-project Badges. Badges wil erfgoedsites in heel Europa helpen om een leertraject te ontwikkelen waarbij competenties als ecologisch bewustzijn, Europees burgerschap, enz. zichtbaar versterkt worden. Een erfgoedsite of museum kan je geen diploma uitreiken, maar wel een erkenning geven van de competentie waaraan je zelf gewerkt hebt tijdens een bezoek. Hier komt de ‘digitale badge’ in de kijker. Badges wil nog verder gaan en een heuse badgingcultuur introduceren in Europa. Wil je graag weten hoe dit alles precies werkt, kom dan zeker naar onze studiedag op 6 november.
 
In de voormiddag schetsen we het theoretische kader: wat is erfgoedleren, hoe kan je dit valideren, etc.? We tonen je daarnaast vele mooie voorbeelden van erfgoedactoren die erin slagen beleven en leren harmonieus te combineren. In de namiddag volg je een workshop waarin je ontdekt hoe je zelf aan de slag kan om leren voor volwassenen kwaliteitsvoller te integreren in jouw organisatie. Tot slot bezoek je het pilootproject van Badges in de tentoonstelling 1000 jaar graafschap Loon die enkele dagen ervoor opent in Alden Biesen. 

Deelname in de kosten: 25 Euro, lunch inbegrepen.
Schrijf je hier in.

Verhalen blijven beklijven

Op 18 april, middenin het internationaal vertelfestival, organiseert Alden Biesen i.s.m. FEST (Federation for European Storytelling) een studiedag voor erfgoedactoren over de kracht van storytelling. Werk jij in een museum, voor een heemkundige kring, een natuurpark of andere erfgoedsite en wil je graag ontdekken hoe verhalen en vertelkunst je kunnen helpen ons materieel en immaterieel erfgoed naar het grote publiek over te brengen? Speel je met de gedachte om grote of kleine verhalen van en over mensen, dingen of de omgeving tot leven te brengen? Kom dan van de grenzeloze mogelijkheden van de vertelkunst proeven op deze inspiratiedag, waarin Vlaamse en buitenlandse vertellers je mee op sleeptouw nemen en we je een waaier aan mooie projectvoorbeelden presenteren. 

Het doel van deze dag is erfgoedactoren (directies, curatoren, medewerkers van musea, nationale parken, tentoonstellingen, toeristische diensten etc.) te inspireren om aan de slag te gaan met storytelling. Ook is er gelegenheid om te netwerken met vertellers. In de voormiddag prikkelen we je met mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. In de namiddag neemt een verteller je mee in een 2-uur durende workshop. Maak je keuze uit 3 workshops. Na een netwerkdrink sluiten we de dag af met een meertalige vertelvoorstelling van de 3 Troubadours. 

Wie er niet genoeg van krijgt, kan om 19.30u. nog aansluiten bij het avondprogramma van het festival. Hiervoor dien je wel apart te reserveren en deze voorstellingen zijn niet inbegrepen in de studiedag. Voor meer info, zie http://www.alden-biesen.be/sites/default/files/avondscholen18.pdf

Deze studiedag kost 25 euro, lunch, workshop en slotvoorstelling van de 3 Troubadours inbegrepen. Let op: de voertaal is Nederlands, maar een deel van het programma is in het Engels. 

Interesse? Lees meer in bijgaande uitnodiging en over de inhoud van de workshops en stuur het inschrijvingsformulier vóór 12 april 2018 terug naar tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be

Heb je nog vragen of heb je zelf een begeesterend project dat je graag wil presenteren, neem contact op met julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be of bel 089 51 93 53. Wij kijken ernaar uit je te mogen begroeten.

InHerit

InHerit is een Grundtvig multilateraal project over erfgoedinterpretatie. Erfgoedinterpretatie is een vorm van non-formeel leren via het voorstellen van significante gegevens over een plaats aan het publiek. Het legt cognitieve en emotionele verbanden tussen de bezoekers en wat deze kunnen ontdekken in een bepaalde plaats: een natuurreservaat, een historische site, een museum enz. Het onthult diepere betekenissen, relaties en inzichten via actieve beleving en illustratieve media en niet via het louter doorspelen van feiten.

Het InHerit project stelt erfgoedinterpretatie voor als de ideale manier om 'plaatsgericht leren' meer efficiënt en interessant te maken en wil erfgoed (materieel en immaterieel) voorstellen als de ideale leeromgeving in het concept van 'leerregio's' om competenties te ontwikkelen.

 

MODI-FY

Het beheer van historische sites stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site intact te houden volgens de historische normen en aan de andere zijde is het vaak eveneens belangrijk om een optimale benutting na te streven met, indien mogelijk, lucratieve activiteiten. Dit vereist ook specifieke competenties voor de managers van deze sites. 
MODI-FY is een Erasmus+ strategisch partnerschap dat een trainingsprogramma wil uitwerken voor erfgoedsite-managers om de nodige competenties te verwerven om hun site te beheren op een historisch, cultureel, sociaal en economisch verantwoorde manier.
In dit erfgoedproject werkt Alden Biesen samen met gerenommeerde organisaties zoals: de Burghauptmannschaft ?sterreich (AT), de National Trust (UK), de Narodny Trust (SK), de Portuguese Presidency Historic Estates (PT), de Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (IT)

 


This project is co-funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

AQUEDUCT

Je mag erfgoed niet alleen beschouwen als een onderwerp tijdens de geschiedenis-, kunst- of cultuurles, ook als een boeiende omgeving voor competentiegericht onderwijs. AQUEDUCT - Acquiring Key Competences Through Heritage Education – is een internationaal Comeniusproject voor het uitwerken van didactisch materiaal voor de lerarenopleiding dat competentiegericht leren en onderwijzen in een erfgoedcontext promoot en steunt.

AQUEDUCT telt 4 universiteiten/lerarenopleiding en 5 erfgoedproviders uit 7 verschillende landen. Uit een confrontatie van hun visies zijn methodieken, richtlijnen en criteria ontstaan voor competentiegericht leren. Resultaat: didactisch materiaal en een cursus voor docenten en studenten in de lerarenopleiding en leerkrachten in basis en lager secundair onderwijs.

 

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands