Internationale conferentie: leren in en van erfgoed

SLOTCONFERENTIE BADGES
Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, België
5 september 2019
10u. – 17 u.

 

 

 

BADGES: leren in en van erfgoed

Erfgoed maakt ons wijzer! Door cultureel of natuurlijk erfgoed te bezoeken, kom je er meer over te weten. Ook kun je door erfgoed bredere competenties ontwikkelen.

Hoe kan een tentoonstelling, monument of landschap hieraan bijdragen? Hoe kunnen zij zich zó presenteren en zó beleefd worden, dat mensen gemotiveerd raken om zich er verder in te verdiepen en zich verder te ontwikkelen? Hoe kun je deze persoonlijke ontwikkeling zichtbaar maken? En hoe kun je hieraan erkenning geven?

Het EU-project BADGES geeft u hiervoor handvatten. Het biedt een kader waarmee je aantrekkelijk competentiegericht leren in erfgoedsettings kan vormgeven. Verder ontwikkelde het een methode om dit leren te valideren. 

Op 5 september delen de BADGES-partners hun pilootprojecten en visie graag met jou in de Landcommanderij Alden Biesen. Via inspirerende presentaties en een beurs ontdek je een windmolenwandeling in Schiedam (NL), bewustwordingsprojecten rond duurzaam natuurbehoud in Tatra National Park (PL) en op Berlengas Island (PT), het badgen van vrijwilligers (BE), een open monumentenweekend met meer dan 6000 vrijwilligers in één stad (IT) en zoveel meer. In de namiddag leer je in een interactieve workshop hoe ‘badging’ in jouw organisatie eruit kan zien en heb je de unieke kans om contact te leggen met collega’s uit andere Europese landen. 

Mis dit uitzonderlijke gratis event niet en schrijf je vandaag nog in.

And the award goes to...
Loopt in jouw organisatie een (informeel) leerproject waar je trots op bent? Heb je een project of idee dat levenslang leren promoot bij volwassenen (en kinderen)? Dan win jij misschien de BADGES award 2019! Waag je kans en deel je verhaal. Schrijf je organisatie vóór 16 augustus 2019 in op www.projectbadges.eu.  

Vragen? Mail naar julie.focquet@vlaanderen.be of bel +32 89 51 93 53. 

Verhalen blijven beklijven

Op 18 april, middenin het internationaal vertelfestival, organiseert Alden Biesen i.s.m. FEST (Federation for European Storytelling) een studiedag voor erfgoedactoren over de kracht van storytelling. Werk jij in een museum, voor een heemkundige kring, een natuurpark of andere erfgoedsite en wil je graag ontdekken hoe verhalen en vertelkunst je kunnen helpen ons materieel en immaterieel erfgoed naar het grote publiek over te brengen? Speel je met de gedachte om grote of kleine verhalen van en over mensen, dingen of de omgeving tot leven te brengen? Kom dan van de grenzeloze mogelijkheden van de vertelkunst proeven op deze inspiratiedag, waarin Vlaamse en buitenlandse vertellers je mee op sleeptouw nemen en we je een waaier aan mooie projectvoorbeelden presenteren. 

Het doel van deze dag is erfgoedactoren (directies, curatoren, medewerkers van musea, nationale parken, tentoonstellingen, toeristische diensten etc.) te inspireren om aan de slag te gaan met storytelling. Ook is er gelegenheid om te netwerken met vertellers. In de voormiddag prikkelen we je met mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland. In de namiddag neemt een verteller je mee in een 2-uur durende workshop. Maak je keuze uit 3 workshops. Na een netwerkdrink sluiten we de dag af met een meertalige vertelvoorstelling van de 3 Troubadours. 

Wie er niet genoeg van krijgt, kan om 19.30u. nog aansluiten bij het avondprogramma van het festival. Hiervoor dien je wel apart te reserveren en deze voorstellingen zijn niet inbegrepen in de studiedag. Voor meer info, zie http://www.alden-biesen.be/sites/default/files/avondscholen18.pdf

Deze studiedag kost 25 euro, lunch, workshop en slotvoorstelling van de 3 Troubadours inbegrepen. Let op: de voertaal is Nederlands, maar een deel van het programma is in het Engels. 

Interesse? Lees meer in bijgaande uitnodiging en over de inhoud van de workshops en stuur het inschrijvingsformulier vóór 12 april 2018 terug naar tamara.broeders@cjsm.vlaanderen.be

Heb je nog vragen of heb je zelf een begeesterend project dat je graag wil presenteren, neem contact op met julie.focquet@cjsm.vlaanderen.be of bel 089 51 93 53. Wij kijken ernaar uit je te mogen begroeten.

InHerit

InHerit is een Grundtvig multilateraal project over erfgoedinterpretatie. Erfgoedinterpretatie is een vorm van non-formeel leren via het voorstellen van significante gegevens over een plaats aan het publiek. Het legt cognitieve en emotionele verbanden tussen de bezoekers en wat deze kunnen ontdekken in een bepaalde plaats: een natuurreservaat, een historische site, een museum enz. Het onthult diepere betekenissen, relaties en inzichten via actieve beleving en illustratieve media en niet via het louter doorspelen van feiten.

Het InHerit project stelt erfgoedinterpretatie voor als de ideale manier om 'plaatsgericht leren' meer efficiënt en interessant te maken en wil erfgoed (materieel en immaterieel) voorstellen als de ideale leeromgeving in het concept van 'leerregio's' om competenties te ontwikkelen.

 

MODI-FY

Het beheer van historische sites stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site intact te houden volgens de historische normen en aan de andere zijde is het vaak eveneens belangrijk om een optimale benutting na te streven met, indien mogelijk, lucratieve activiteiten. Dit vereist ook specifieke competenties voor de managers van deze sites. 
MODI-FY is een Erasmus+ strategisch partnerschap dat een trainingsprogramma wil uitwerken voor erfgoedsite-managers om de nodige competenties te verwerven om hun site te beheren op een historisch, cultureel, sociaal en economisch verantwoorde manier.
In dit erfgoedproject werkt Alden Biesen samen met gerenommeerde organisaties zoals: de Burghauptmannschaft ?sterreich (AT), de National Trust (UK), de Narodny Trust (SK), de Portuguese Presidency Historic Estates (PT), de Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (IT)

 


This project is co-funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

AQUEDUCT

Je mag erfgoed niet alleen beschouwen als een onderwerp tijdens de geschiedenis-, kunst- of cultuurles, ook als een boeiende omgeving voor competentiegericht onderwijs. AQUEDUCT - Acquiring Key Competences Through Heritage Education – is een internationaal Comeniusproject voor het uitwerken van didactisch materiaal voor de lerarenopleiding dat competentiegericht leren en onderwijzen in een erfgoedcontext promoot en steunt.

AQUEDUCT telt 4 universiteiten/lerarenopleiding en 5 erfgoedproviders uit 7 verschillende landen. Uit een confrontatie van hun visies zijn methodieken, richtlijnen en criteria ontstaan voor competentiegericht leren. Resultaat: didactisch materiaal en een cursus voor docenten en studenten in de lerarenopleiding en leerkrachten in basis en lager secundair onderwijs.

 

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands