Leren over erfgoed

Nederlands

Via haar onderwijsprogramma’s zoals Leven Lang Leren en Erasmus + biedt de Europese Unie iedereen mogelijkheden om samen te werken in een internationale omgeving. Alden Biesen is al jaren actief als coördinator van projecten binnen de programma’s Comenius en Grundtvig. Belangrijke thema’s zijn onder andere zelfevaluatie, netwerking, projectmanagement, validering van non-formeel leren, storytelling én erfgoed.