Alden Biesen

Crux et arma (Hisab 4)

(Deel 4) J. Mertens (red.), Crux et Arma. Kruistochten, ridderorden en Duitse Orde, Bilzen 1997, 281 p., met zwart-wit-afbeeldingen.

Prijs:
20 €

Bestel online