Als je een evenement wilt organiseren, moet dit beantwoorden aan de bestemming van Alden Biesen als internationaal, Vlaams en regionaal ontmoetings-,congres-, vormings- en/of cultuurcentrum. Daarom leggen we je activiteit altijd eerst even voor aan de directie van Alden Biesen ter goedkeuring.

Heb je vragen, of wil je zelf een event organiseren?

Neem contact met ons op via congrescentrumaldenbiesen@cjsm.vlaanderen.be of vul het formulier in en we bespreken samen de mogelijkheden.

Organiseer je evenement

Aanvraag evenement
Over het evenement

Alden Biesen

Welkom in Alden Biesen

Een schitterende erfgoedsite, een internationaal cultuur- en congrescentrum, een toeristische trekpleister: de Landcommanderij Alden Biesen in Bilzen is het allemaal. Alden Biesen, ooit gebouwd door de Duitse Ridderorde, is nu een van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio.
Alden Biesen behoort tot het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Bekijk de beelden van de Feratelcamera hier.

Ontdek de geschiedenis van Alden Biesen

De geschiedenis van de Landcommanderij Alden Biesen gaat terug tot de kruistochten in de 13e eeuw. Dappere ridders richtten in 1190 de Duitse Orde op. Alden Biesen was het hoofd van een provincie of balije van deze Duitse Orde. In het kasteel woonde eeuwenlang de landcommandeur, een machtig man die aan het hoofd stond van de balije Biesen. Vandaar dus de naam: Landcommanderij Alden Biesen.

Wil je het hele verhaal lezen?

Nederlands