Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

  • Europaklassen
    Europaklassen
  • Het Internationaal Vertelfestival in Alden Biesen
    Het publiek hangt aan de lippen van de verteller tijdens het Internationaal Vertelfestival

Leren over erfgoed

Via haar onderwijsprogramma’s zoals Leven Lang Leren en Erasmus + biedt de Europese Unie iedereen mogelijkheden om samen te werken in een internationale omgeving. Alden Biesen is al jaren actief als coördinator van projecten binnen de programma’s Comenius en Grundtvig. Belangrijke thema’s zijn onder andere zelfevaluatie, netwerking, projectmanagement, validering van non-formeel leren, storytelling én erfgoed. 

Lees meer

Europaklassen in Alden Biesen

Leerlingen uit 4 scholen en evenveel lidstaten van de EU verbroederen in de inspirerende omgeving van de Landcommanderij Alden Biesen. Ze werken één week lang samen en nemen elkaars politieke, sociale en economische standpunten onder de loep. Ondertussen trainen ze hun communicatieve, sociale en culturele vaardigheden, competenties die steeds belangrijker worden in het Europa van morgen. 

Europese projecten voor leerkrachten

Ook onder de actie Comenius van het onderwijsprogramma van de Europese Unie heeft Alden Biesen al heel wat internationale projecten gecoördineerd. Dit leidde tot innovatief didactisch materiaal en een reeks nascholingscursussen voor leerkrachten. Thema’s hier zijn competentiegericht onderwijs en storytelling in de klas.

Projecten voor volwasseneneducatie

GINCO, Grundtvig International Network of Course Organisers, is een Europees netwerk van internationale cursusorganisatoren in het formele en non-formele volwassenenonderwijs.