Buitenhof

A beautiful courtyard that you encounter when you walk into the domain.