Educatie

Cover_Erfgoed.png

De interactie tussen cultuur, vorming en onderwijs is al jaren een vaste waarde in Alden Biesen. Cultuur en educatie zijn er onlosmakelijk verbonden

Zo biedt Alden Biesen ondersteuning m.b.t. erfgoededucatie, internationale samenwerking en Erasmus+projectsubsidies zowel aan leraren en docenten uit het formele onderwijs als  vormingsmedewerkers uit de non-formele volwasseneneducatie. Je kan er terecht voor studiedagen, conferenties, projectmonitoringdagen, webinars en meer. Ook begeleiding op maat is mogelijk dankzij de steun van het Vlaamse ministerie voor Onderwijs en Vorming. 

Alden Biesen is via Erasmus+ en Creative Europe al meer dan 20 jaar partner in diverse Europese projecten rond erfgoed, educatie en storytelling. Dit leidde tot innovatief didactisch materiaal en een reeks nascholingscursussen voor leerkrachten. Alden Biesen is momenteel partner in het Erasmus+project Delphi.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zal Alden Biesen 2 keer per jaar een ‘Young and European’-projectweek inrichten. Tijdens die weken brengen we leerlingen uit 4 scholen en evenveel lidstaten van de EU samen om te verbroederen in de inspirerende omgeving van de Landcommanderij. Één week lang werken en debatteren ze samen en nemen ze elkaars politieke, sociale en economische standpunten onder de loep. Ondertussen trainen ze ook hun communicatieve, sociale en culturele vaardigheden. 

Jongeren op een workshop

Storytelling en educatie

Vertellend lesgeven is niet hetzelfde als verhalen vertellen en al helemaal niet alleen voor taalleerkrachten. Pas verteltechnieken toe in eender welke les en verbeter zo de mondelinge vaardigheden van je leerlingen. Stimuleer hun verbeelding, creativiteit, motivatie en focus, geheugen en leer hen tal van andere waardevolle competenties. Hoe begin je eraan? Neem deel aan onze cursussen voor leerkrachten en docenten onder begeleiding van professionele storytellers. Kies hieronder jouw doelpubliek, krijg meer informatie en schrijf je snel in!

Secondary.png
Primary.png
Adult.png

Ben je op zoek naar materiaal van voorbije studiedagen? Of naar de gratis toolbox 'Internationalisering verankeren' op school en in de volwasseneneducatie? Bezoek onze Downloadpagina

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten voor leerkrachten en andere interessante internationaliseringsevenementen en -info? Sluit je aan bij onze Facebookgroep

Heb je een specifieke vraag over educatie of internationalisering of wil je contact met onze Educatie coördinator? Neem dan contact op met Julie Focquet

Interesse? Contacteer ons!

Bedankt voor je inzending!
We contacteren je zo snel mogelijk.