Studiedag Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk

 

Internationale studiedag

“Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk”

voor socio-culturele organisaties en volwassenenonderwijs

Landcommanderij Alden Biesen

23 november 2017

met de steun van het departement Onderwijs en Vorming en Epos, het nationaal agentschap voor Erasmus+

Ben je benieuwd naar het potentieel van verhalen voor jouw werk met migranten en vluchtelingen? Wil je weten hoe werken met verhalen en vertelgroepen kan bijdragen tot sociale cohesie, meer maatschappelijke betrokkenheid en wederzijds begrip? Ben je op zoek naar een speelse methode om de Nederlandse taal aan te leren? Ben je klaar om je op het terrein van digital storytelling te wagen?

Kom dan op 23 november inspiratie opdoen op de gratis studiedag “Verhalen en vertelkunst in migranten- en vluchtelingenwerk” in landcommanderij Alden Biesen. In de voormiddag presenteren we je een reeks mooie voorbeelden van projecten. In de namiddag geven vertellers diverse workshops. 

Op 24 november geeft Lauren Bianchi (The Village Storytelling Centre – Glasgow) een workshop van 9.30u. tot 15u. Deelnameprijs: 25 euro.  

Interesse? Lees meer en schrijf je in via de uitnodiging. In de bijlage workshops inhoud kies je welke workshops je wil volgen. Stel je ook graag zelf je project voor, lees dan aandachtig de praktische wenken in de bijlage posterpresentatie.
 

STORY REGIONS

Story Regions is een Erasmus+ strategisch partnerschap waarin 5 landen het potentieel exploreren van vertellen en verteltechnieken als instrument voor samenwerking tussen verschillende doelgroepen in educatieve, sociale en culturele organisaties. Het project promoot vertellen als een gemeenschappelijke aanpak voor intersectorale samenwerking.

Partners:    
  Regionforbundet Vasterbottens Lan (SE) – coördinator
  Landcommanderij Alden Biesen (BE)
  Centro Studi Holden (IT)
  BUPNET (DE)
  Bielsko Artistic Association Grodzki Theatre (PL)

SHEHERAZADE

Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning is een Europees Grundtvig-project dat vertellen en verteltechnieken introduceert in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. Het project besteedt aandacht aan de taalkundige, (multi)culturele en sociale aspecten van verhalen en vertellen. Het wil onder andere volwassen migranten en nieuwkomers helpen met het ontwikkelen van communicatievaardigheden, van creativiteit en taalvaardigheid, om zo te bouwen aan competenties voor een betere integratie.

Gedurende twee jaren hebben de Europese partners, onder leiding van Alden Biesen, samengewerkt aan onderzoek naar en de ontwikkeling van een theoretische achtergrond en methodologie; ze verzamelden goede praktijken in Europa en zetten pilootprojecten en studiedagen op in elk partnerland. Dit alles werd samengebracht in een handboek en in internationaal cursusmateriaal.

Validation in learning outcomes

Alden Biesen 

GINCO

GINCO, Grundtvig International Network of Course Organisers, is een Europees netwerk van internationale cursusorganisatoren in het formele en non-formele volwassenenonderwijs. GINCO heeft als doel:

  • het verhogen van aanbod en kwaliteit van internationale nascholingscursussen in Europa;
  • de professionalisering van de actoren in dit verband;
  • het bevorderen van onderlinge contacten en het uitwisselen van goede praktijk, expertise en knowhow.

De activiteiten van dit netwerk houden een interessant aanbod in voor alle organisaties/lesgevers in de volwasseneneducatie.

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands