Leren in een erfgoedcontext:
(inter)nationale projectvoorbeelden

Studiedag voor kleuter-, basis-, secundair,
beroeps- en volwasseneneducatie

Landcommanderij Alden Biesen  - 16 januari 2018      

Cultureel erfgoed is een rijke en inspirerende omgeving voor onderwijs en vorming. Straatnamen, carnaval, streekgerechten, monumenten, … uit onze streek of uit andere culturen bieden een uniek kader
om specifieke leerdoelen te bereiken. De educatieve en sociale waarde is enorm voor leerlingen en cursisten, op elk niveau. 2018 wordt het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Dit is dus het moment
om internationaal te gaan met je leerlingen, cursisten of specifieke doelgroep in een Erasmus+-project waarin erfgoed een centrale plaats krijgt.

InHerit

InHerit is een Grundtvig multilateraal project over erfgoedinterpretatie. Erfgoedinterpretatie is een vorm van non-formeel leren via het voorstellen van significante gegevens over een plaats aan het publiek. Het legt cognitieve en emotionele verbanden tussen de bezoekers en wat deze kunnen ontdekken in een bepaalde plaats: een natuurreservaat, een historische site, een museum enz. Het onthult diepere betekenissen, relaties en inzichten via actieve beleving en illustratieve media en niet via het louter doorspelen van feiten.

Het InHerit project stelt erfgoedinterpretatie voor als de ideale manier om 'plaatsgericht leren' meer efficiënt en interessant te maken en wil erfgoed (materieel en immaterieel) voorstellen als de ideale leeromgeving in het concept van 'leerregio's' om competenties te ontwikkelen.

 

MODI-FY

Het beheer van historische sites stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site intact te houden volgens de historische normen en aan de andere zijde is het vaak eveneens belangrijk om een optimale benutting na te streven met, indien mogelijk, lucratieve activiteiten. Dit vereist ook specifieke competenties voor de managers van deze sites. 
MODI-FY is een Erasmus+ strategisch partnerschap dat een trainingsprogramma wil uitwerken voor erfgoedsite-managers om de nodige competenties te verwerven om hun site te beheren op een historisch, cultureel, sociaal en economisch verantwoorde manier.
In dit erfgoedproject werkt Alden Biesen samen met gerenommeerde organisaties zoals: de Burghauptmannschaft ?sterreich (AT), de National Trust (UK), de Narodny Trust (SK), de Portuguese Presidency Historic Estates (PT), de Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (IT)

 


This project is co-funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

AQUEDUCT

Je mag erfgoed niet alleen beschouwen als een onderwerp tijdens de geschiedenis-, kunst- of cultuurles, ook als een boeiende omgeving voor competentiegericht onderwijs. AQUEDUCT - Acquiring Key Competences Through Heritage Education – is een internationaal Comeniusproject voor het uitwerken van didactisch materiaal voor de lerarenopleiding dat competentiegericht leren en onderwijzen in een erfgoedcontext promoot en steunt.

AQUEDUCT telt 4 universiteiten/lerarenopleiding en 5 erfgoedproviders uit 7 verschillende landen. Uit een confrontatie van hun visies zijn methodieken, richtlijnen en criteria ontstaan voor competentiegericht leren. Resultaat: didactisch materiaal en een cursus voor docenten en studenten in de lerarenopleiding en leerkrachten in basis en lager secundair onderwijs.

 

Europa Kasteel

Europa Kasteel

Kom naar het Europa Kasteel van Alden Biesen en dompel je onder in het Europese verhaal. Cultuur, vorming en onderwijs in een Europese dimensie, dat is waar Alden Biesen voor staat.

We bieden een breed gamma activiteiten aan in het kader van de onderwijs– en cultuurprogramma’s van de Europese Unie. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze presentatie.

Like en volg onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Europakasteel

 

Europa Kasteel: infodagen en seminaries

Ben je leerkracht of docent in het (volwassen)onderwijs en heb je interesse in een internationale samenwerking voor jezelf en je studenten? Alden Biesen biedt informatie en ondersteuning via studiedagen, projectmonitoringdagen en een helpdesk.

Nederlands